Aanmelding en vergoeding: 

Wilt u gebruik maken van een eventuele vergoeding vanuit de gemeente en spreekt ons aanbod u aan? Neem dan contact op met de gemeente waar u woonachtig bent. U vraagt dan een keukentafelgesprek aan met een medewerker van uw gemeente ( jeugdconsulent, gezinscoach of medewerker sociaal wijkteam). Deze persoon kijkt met u of wij de juiste zorgaanbieder zijn voor uw hulpvraag en zal met u en ons een zorgmatchgesprek inplannen.


Het staat u natuurlijk ook vrij om de behandeling zelf te bekostigen of (een gedeelte) vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek zodat we kennis kunnen maken en kunnen bespreken welke zorg er vanuit de verzekering vergoed kan worden.

Heeft u een verwijzing van een gecertificeerde instelling (Bureau Jeugdzorg Limburg, William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering)? Dan kan uw contactpersoon van de betreffende instelling contact met ons opnemen om samen met u een intakegesprek te plannen.                                                       

  

Onze wachtlijst is afhankelijk van de in te zetten hulp ongeveer 0 tot 4 maanden.