PSYCHODIAGNOSTIEK

 

Elke behandeling start met het in kaart brengen van de klachten/problemen en een analyse waardoor deze zijn ontstaan en in stand worden gehouden. 

Wanneer het nodig blijkt tijdens deze eerste fase of in de loop van de behandeling is het mogelijk om (beperkt) diagnostisch onderzoek in te zetten.