PEDAGOGISCHE BEGELEIDING

 

Pedagogische begeleiding is gericht op het kind/de jeugdige en wordt geboden door een HBO-professional. Afhankelijk van de hulpvraag en het doel wordt bekeken hoe de begeleiding passend geboden kan worden. 

Pedagogische begeleiding kan plaats vinden op onze locatie, bij kinderen in de thuissituatie of bijvoorbeeld door buiten activiteiten te ondernemen.