TRAUMATHERAPIE - EMDR

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. 

EMDR komt in aanmerking wanneer een kind of jongere kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Meer informatie: https://www.emdr.nl/kinderen-en-adolescenten/