VISIE/ MISSIE

 

Visie

Ieder kind mag zijn wie hij/zij is en opgroeien in een fijne omgeving.

 

Missie

TOOLSforKIDS helpt kinderen en hun ouders die het moeilijk hebben, zodat de kinderen weer gelukkig worden en zich kunnen ontwikkelen. En zodat de ouders weer plezier en vertrouwen in het opvoeden krijgen.

TOOLSforKIDS draagt er aan bij dat kinderen stevige volwassenen worden, die het leven aankunnen. Zodat ieder mens zich staande kan houden in deze maatschappij,  zichzelf kan zijn en gelukkig is.