ORTHOPEDAGOGISCHE GEZINSBEHANDELING

 

Orthopedagogische gezinsbehandeling is een mediatie behandeling die zich richt op ouders/verzorgers, met als doel dat het gedrag van het kind/de jeugdige verbetert en klachten/problemen opgelost worden.

Dit kan ingezet worden naast individuele begeleiding/behandeling van een kind/jeugdige.

Orthopedagogische gezinsbehandeling kan ook ingezet worden als het door de leeftijd en/of de problematiek van het kind/de jeugdige alleen mogelijk of passend is om het kind te behandelen via de ouders/verzorgers.

Uiteraard kunnen kinderen/jeugdigen ook bij de gesprekken betrokken worden indien dat mogelijk en nodig is.